Ambrus József költő

Önéletrajz


AMBRUS JÓZSEF (1966. 02. 14. - ) Ambrus József vagyok, Székelyföldön születtem Gyergyószentmiklóson, és Gyergyószárhegyen nevelkedtem ahol Bethlen Gábor Erdélyi fejedelem is. Iskoláimat, Szárhegyen, Gyergyószentmiklóson Salamon Ernő Líceum, Gyulafehérváron Római Katolikus Kántoriskola, és később a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karon, újságíró médiakommunikáció, és nemzetközi kommunikáció szakon végeztem. Már gyerek koromban kedveltem a verseket, és egy Ady Endre verseskötet hatására kezdtem elmélyülni a versek világában. Aztán egyre jobban megismertem a magyar irodalom gyöngyszemeit, és tollat ragadva én is próbálkoztam, mai nap is próbálkozom megírni azt a verset, amit még nem írt meg senki…Tizennégy éves koromra tehető első verseim írása . Van amelyik megmaradt, és több van amit az idők folyamán átírtam érettebb költeménnyé…Szinte gyerekfejjel álmodoztam, hogy valamikor nekem is lehet egy könyvem amelyben majd szerepelnek álmaim, vágyaim ars poétikáim. Talán 19 – 20 éves lehettem, amikor házilag gyártottam egy verseskötetet.. Hivatásos könyvkötő bekötötte, szép piros vászon borító, A/4 es papírra gépelt versek: „Egy szem búza az élet címmel”… (Olyan volt mint egy nagyméretű pártkönyv) Katolikus pap akartam lenni, amit el is kezdtem,- beiratkoztam a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolába, és ott is érettségiztem,viszont a teológiára nem vettek fel egy sikertelen latin vizsga miatt. A Gyergyói Bútorszövetgyárban helyezkedtem el, mint gépszerelő, itt dolgoztam a 89-es rendszerváltozásig. Eközben már rendszeresen közölte verseim a Kolozsvári Utunk Irodalmi folyóirat. 1990 januárjában áttelepültem Magyarországra. Itt a megélhetés miatt az írás háttérbe szorult, és keveset írtam, de akkor sem tettem le a tollat. Folyamatosan írtam, és gyűjtögettem a verseim..Itt ismertem személyesen Bartis Ferenc szárhegyi író, költőt, aki próbálta egyengetni irodalmi pályámat… Általa ismertem meg több rangos elismert kortárs írót költőt…1993 – ban megkaptam a magyar állampolgárságot, és ezt követően már könnyebb volt munkát találni…Így kerültem be egy budapesti piacra mint rendész.. Itt könnyebb volt albérletet fenntartani, és az otthoniakat szüleimet, családomat támogatni… Közben 1999- februárjában elváltam, és Budapesten ismertem meg az új élettársam, akivel 11 évig éltünk együtt, és általa ismertem meg Európa több országát , és a tenger túlra is sikerült eljutni, más kultúrát, népcsoportokat megismerni, Dél Amerikába, Brazíliába, Ázsiába, Thaiföldre, Laoszba, Afrikában, Egyiptomba, és Tunéziába, és még több más országba eljutni…Sikerült az Anyaországot, a „költők hazáját” jobban megismerni…Egyre több kortárs írót, költőt ismertem meg, több irodalmi esten, könyvbemutatón vettem részt…Alapító tagja voltam a „Budapesti Székely kör” –nek. Kisebb hullámokban fellendült az irodalmi életem, több irodalmi csoportnak lettem a tagja: pl Lírikusok Irodalmi Műhely, - David Arts Irodalmi csoport, Váci Mihály Irodalmi Körnek, a Szabolcsi Írótábornak, és az Erzsébetvárosi Irodalmi Esték szellemi műhelyének, a Kesztölci Irodalmi Körnek, Kőbányai Irodalmi Körnek, és több más irodalmi csoportnak…Eddigi irodalmi életem az útkeresés jegyében telt, és Ady Endrét idézve: „Szeretném magamat megmutatni, hogy látva lássanak”. „Ütközöm a szavakkal – szelíd verssé morzsolom a sziklákat”… Első verseskötetem 2012 ben jelent meg( Könyvbemutató VII.- kerület Hotel Unio)…Ezt követően megismerve az irodalmi piacot, több verseskötetem jelent meg. Egy munkalehetőség Németországba vezénylet, és ez közel három évig tartott. Németországi évek alatt is töretlen barátja voltam a verseknek. A három év alatt egy verseskötetet sikerült megjelentetni Magyarországon, Törékeny Tekintet címmel 2019-ben… Kísérletező lírikus vagyok, aki nem fél az ismeretlentől, az újtól, nem félek kipróbálni új műfajokat, és nem félek a kudarcoktól. Nem vagyok irányzatkövető, saját egyedi hangot próbálok, keresek. Szembe megyek az árral, még akkor is ha átcsapnak felettem a habok. Több olvasóm jelezte, hogy nem elég egyszer olvasni verseim, többször olvasós vagyok. Deák-Sárosi László egyik könyvem előszavában írta: - „Ambrus József minden verse filozófia és etikai kinyilatkoztatások sorozatából áll. Szemléltetés, bizonyítás illetve bármiféle kiegészítő vagy töltelékszöveg nem sok található sorai között, minden kifejezés kijelentés, értelmi vagy érzelmi állásfoglalás. Van neki egy kedvelt versformája, aminek konkrét mintáját ugyan nem tudnám idézni a magyar vagy a világirodalomból, talán nem is létezik, de ez a versforma a szonettek egyfajta kibővítése, variációja”… Verseimben a szimbólummá emelt metaforák, a lezárt sorokba rendezett kinyilatkoztatások, az ölelkező ragrímek és szabados asszonáncok, az egyes szám első és második személyű igealak, egyedi irodalmi szövegterében sorakoznak… Több mint ötven antológiában, és újságokban jelentek meg írásaim,- pl: Előretolt Helyőrség, irodalmi folyóirat, - Nyugatplusz, (újnyugat) Független Szépirodalmi folyóirat, - Kláris Irodalmi kulturális folyóirat, - Montázsmagazin, - Kulturális folyóirat, több interjú megjelent könyveimről, - Kárpát-medencei Újságírók Egyesülete, - Országos Mécs László Társaság, - Litera-Túra Irodalmi és Művészeti Magazin, - Holnap Magazin Irodalmi folyóirat, - Arcok és Énekek Antológia, - Partium Irodalmi Művészeti és Közéleti Folyóirat, - Kelet Felől Irodalmi, Művészeti és Társadalomtudományi Folyóirat, - Délibáb Antológia, - Magyarok Vagyunk Európában, Kortárs versek iskolai, és egyéb ünnepi alkalmakra, - Pegazus könyvek Antológia, - Allegória Irodalmi Portál, - Tanítványi láncolat Irodalmi műhely, - Gold Pen Antológia, - Verselő Antológia, Művészeti virággyűjtemény, - Békásmegyeri Közösségi Ház műhelybeszélgetés kortárs költőkkel, 2015 május 8-án, házigazda dr. Balázs Tibor Erdélyi költő, műfordító irodalomtörténész, - 2019 október 26 án – Jászberényben, Diákok verselő lábnyomai versíró pályázaton zsűri tag, és több tucat online oldal ahol megtalálhatók versei, - Könyvkultúra Magazin, versek rövid szakmai életrajz, Szikla Magazin, visszatérő vendége, Sumida folyó hídja Kulturális Magazin, - Irodalmi KOR-Társak Online Folyóírat, - Gondola Kulturális Magazin, - NapSziget, Online Művészeti Kulturális Folyóirat, - Versözön, kortárs költők válogatott versei, és több más oldalon… Kartal Nagyközség vendége (2017 április 7 én) a költészet napi megemlékezésen, versműsor és beszélgetés a költészetről, helyi koordinátor dr: Szőke Zsuzsanna költő, - Az utóbbi időben több média szereplés visszahallgatható: pl Kossuth rádió, (itt három saját vers a szerző előadásában), egy másik alkalommal interjú részlet, - Mária rádió (életútinterjú, plusz vers), - Pesti Szabad Szalon rádióműsor, (You Tubeon is látható - You-Tubeon több felmondott vers megtalálható különböző művészek előadásában) - Klubrádió,beszélgető műsor - Gyergyószentmiklósi rádió (itt 10 darab könyvet sorsoltak ki a hallgatóknak), - Zugló tv, stb. stb. Hét verseskötetem jelent meg eddig: FÉRFIÉNEK - 2012, KIFOSZTOTT SZÉPSÉG - 2013, GOLGOTAVIRÁG - 2014, AZ ÉLET BOLONDJA - 2015, EGY MARÉK SZERENÁD - 2016, TÖRÉKENY TEKINET - 2019, és EGYEDÜL EURÓPÁBAN 2020 - ban a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára, és ez a verseskötet a közönség szavazata alapján, Dugonics András Irodalmi Díjat kapott költészet kategóriában…2009 – ben egy József Attila pályázaton, Fair Play díjjal tüntettek ki, vers kategóriában…Még sok ötlet lapul bennem iktatlanul…                                                     Túlélnek a tárgyak versek, s ha már nem leszek, olvasd végig bátran,        benne recept, részletek. Kedves vagyok, mint másoknak az élet, a költő csak igazat, mást nem ígérhet.